Cài đặt bóng đèn thông minh Tapo như thế nào?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 05-24-2021 09:44:21 AM 91693
This Article Applies to: 

Bóng đèn Wi-Fi thông minh Tapo giúp bạn dễ dàng điều chỉnh ánh sáng của bạn qua ứng dụng Tapo.

Thực hiện theo các bước sau để cài đặt bóng đèn thông minh Tapo của bạn qua ứng dụng Tapo.

1. Vào ứng dụng Google Play hoặc Apple Store hoặc quét mã QR code bên dưới để tải ứng dụng Tapo.

 

2. Mở ứng dụng và sử dụng ID TP-Link của bạn để đăng nhập. Nếu bạn không có ID TP-Link, Nhấp Sign Up để tạo tài khoản và ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn tiếp theo.

    

3. Nhấp nút + trên ứng dụng Tapo, chọn model sản phẩm. Bài viết này lấy Tapo L510E làm ví dụ.

   

4. Cài đặt bóng đèn Tapo của bạn, bật nguồn và chờ trong vòng 5 giây cho đến khi đèn nhấp nháy 3 lần. Vui lòng lưu ý rằng điện thoại hoặc máy tính bảng gần bóng đèn Tapo khi cài đặt.

Lưu ý: Nếu bóng đèn không nhấp nháy như mô tả, nhấp Bóng Đèn Thông Minh của tôi không nhấp nháy.

 

5. Đến cài đặt Wi-Fi của điện thoại và kết nối với mạng của bóng đèn Tapo Tapo_Bulb_XXXX. Sau đó quay lại ứng dụng này.   

 

6. Chọn mạng của bạn và nhập mật mã. Bạn có thể nhấp vào icon mắt để kiểm tra lần nữa nếu bạn đã nhập đúng mật mã. Sau đó nhấp  Tiếp Theo để thêm bóng đèn Tapo của bạn vào mạng nhà bạn.

7. Đặt tên cho bóng đèn Tapo của bạn, đặt đại điểm và tùy chọn biểu tượng để bạn dễ dàng nhận ra nó.

     

8. Sau khi cài đặt, bạn có thể kiểm tra firmware mới nhất để tối ưu hóa hiệu suất.

    

9. Hoàn Tất! Bây giờ bạn có thể quản lý bóng đèn Tapo thông qua ứng dụng bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi đâu.

  

Điều có thể bạn muốn thao tác thêm

Sau khi kết nối bóng đèn Tapo với mạng Wi-Fi nhà bạn, bạn có thể muốn sử dụng Amazon Echo hoặc Google Home để giúp quản lý thiết bị. Tham khảo Câu hỏi thường gặp bên dưới để được hướng dẫn cấu hình:

Kết nối với thiết bị Tapo (smart plug, smart camera, smart bulb) với Google Home như thế nào.

Thiết bị Tapo (smart plug, smart camera, smart bulb) hoạt động với Amazon Alexa như thế nào.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.