Hướng dẫn kết nối thiết bị Tapo (ổ cắm thông minh, camera thông minh, bóng đèn thông minh) tới Google Home

Hướng dẫn cấu hình
Updated 03-18-2020 05:35:53 AM 259734
This Article Applies to: 

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn kết nối thiết bị Tapo của bạn đến Google Home. Một khi đã kết nối, bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để điều khiển ổ cắm thông minh và bóng đèn thông minh Tapo, hoặc phát video camera Tapo của bạn trên màn hình Google Nest.

Trước khi bắt đầu, vui lòng đảm bảo thiết bị Tapo của bạn đã được cài đặt và đang online. Ở đây chúng tôi sử dụng camera Tapo làm ví dụ.

1. Mở ứng dụng Google Home, đăng nhập và chọn nút Add (Thêm).

2. Chọn Set up device (Thiết lập thiết bị) và chọn Have something already set up? (Bạn đã thiết lập dịch vụ hoặc thiết bị?) tại mục Works with Google (Hoạt động với Google)

3. Chọn biểu tượng tìm kiếm, tìm kiếm và chọn Tapo.

 

4. Đăng nhập bằng ID TP-Link mà bạn đã liên kết với thiết bị Tapo, sau đó chọn Authorize (Xác thực) để cho phép Google sử dụng.

5. Bạn sẽ thấy thiết bị được liên kết với ID TP-Link của bạn. Chọn thiết bị bạn muốn kết nối đến Google Home.

6. Chọn nhà và phòng cho thiết bị thông minh, sau đó kết thúc cài đặt.

7. Bạn có thể thấy camera Tapo đã kết nối đến Google Home của bạn.

 

Tận hưởng!

Bạn có thể phát video camera Tapo của bạn trên màn hình Google Nest của bạn bằng cách điều khiển qua giọng nói. Ví dụ: “Hey Google, show my Tapo Smart Wi-Fi Camera”.

Lưu ý: Mỗi khi bạn thay đổi tên của thiết bị Tapo, bạn sẽ cần khám phá lại thiết bị để cập nhật tên của thiết bị.

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.