Làm cách nào để thay đổi tên thiết bị, biểu tượng thiết bị và vị trí trong ứng dụng Tapo cho các thiết bị thông minh của tôi (ổ cắm thông minh, Camera thông minh, bóng đèn thông minh)?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 11-20-2021 02:54:14 AM 72762
This Article Applies to: 

1. Trên trang chủ (home), hãy nhấn vào thẻ model của bạn.

  

2. Nhấn vào biểu tượng bánh răng để vào trang Cài đặt thiết bị (Device Settings).

  

3. Trên trang Cài đặt thiết bị (Device Settings), bạn có thể thay đổi tên thiết bị, biểu tượng thiết bị và vị trí của mình.

  

Lưu ý: Đối với camera Tapo, bạn có thể thay đổi vị trí và chạm vào model của mình để thay đổi tên thiết bị. Biểu tượng thiết bị hiện không thể thay đổi.

  

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.