Sử dụng năng lượng và tiết kiệm năng lượng của bóng đèn thông minh Tapo là gì?

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 07-30-2021 02:19:30 AM 31572
This Article Applies to: 

Năng Lượng Sử Dụng

Nó đề cập đến công suất tức thời được tiêu thụ bởi bóng đèn thông minh. Tần suất cập nhật phụ thuộc vào tần suất ứng dụng Tapo lấy thông tin từ đó. Thường là vài giây một lần. Bạn có thể xem và theo dõi mức tiêu thụ năng lượng bất cứ lúc nào bạn muốn.

Năng Lượng Tiết Kiệm

Bóng đèn thông minh giúp giảm thiểu việc sử dụng năng lượng mà không làm giảm chất lượng hoặc độ sáng, đồng thời giúp bạn tiết kiệm tiền.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng vào Trung Tâm Tải Xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.