Trạng thái mặc định của bóng đèn thông minh Tapo là gì?

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 06-20-2021 12:07:06 PM 30171
This Article Applies to: 

Trạng thái mặc định của bóng đèn thông minh là trạng thái khi nó được bật. Bạn có thể sử dụng trạng thái "Bật" cuối cùng hoặc trạng thái tùy chỉnh nếu cần.

 

1. Trên trang chủ, nhấp vào thẻ thiết bị. Sau đó nhấp vào biểu tượng bánh răng trên góc phải trên để vào trang Cài Đặt Thiết Bị.

  

2. Trên trang Cài Đặt Thiết Bị, bạn có thể thấy tùy chọn Trạng thái mặc định của bóng đèn thông minh này. Chọn trạng thái mặc định và bóng đèn thông minh của bạn sẽ đến trạng thái được chọn khi được bật.

· Trạng thái “BẬT” cuối cùng: Đó là trạng thái khi bóng đèn được bật cuối cùng.

· Tùy chỉnh:  Đặt độ sáng mặc định của bóng đèn khi được bật.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết của mỗi tính năng và cấu hình vui lòng truy cập vào Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.