Tôi nên làm gì nếu không xem được camera Tapo?

Xử lý sự cố
Updated 09-25-2021 15:03:51 PM 165003
This Article Applies to: 

Nếu bạn đã hoàn tất quá trình cấu hình trên ứng dụng Tapo, nhưng bạn không thể xem camera Tapo, vui lòng tham khảo các bước sau để khắc phục sự cố.

 

Trường hợp 1 Không thể xem hoặc điều khiển Tapo Cam trong mạng nội bộ.

Bước 1

Kiểm tra trạng thái đèn LED hệ thống của Tapo Cam và đảm bảo rằng nó có màu xanh lục đồng nhất. Nếu không, hãy đặt lại bằng cách nhấn và giữ nút RESET trong hơn 5 giây cho đến khi đèn LED nhấp nháy màu đỏ.

Bước 2

Đảm bảo rằng điện thoại và camera đang sử dụng cùng một mạng Wi-Fi, đóng ứng dụng Tapo và khởi chạy lại.

Bước 3

Tắt kết nối VPN (nếu có) và Dữ liệu di động trên điện thoại để thử.

Bước 4

Hãy thử với một điện thoại khác và đảm bảo rằng nó được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi với camera..

Bước 5

Hãy thử tắt tính năng cách ly máy khách / tường lửa / kiểm soát truy cập trên router, khởi động lại cả router và camera để thử.

 

Trường hợp 2 Không thể xem camera từ xa (ngoại tuyến)

Bước 1

Đảm bảo rằng bạn có thể xem camera trong mạng nội bộ. Nếu không, hãy thực hiện quy trình theo Trường hợp 1.

Bước 2

Đảm bảo rằng có quyền truy cập Internet trên điện thoại hoặc chỉ cần thử với một điện thoại khác.

Bước 3

Xác nhận ứng dụng Tapo có quyền di động (Settings -> Tapo app, đảm bảo nó Allow WLAN & Cellular Data).

Bước 4

Xác nhận xem có bất kỳ cài đặt tường lửa hoặc ACL nào trên router chủ hay không và tắt nó.

Bước 5

Hãy thử kết nối với mạng khách của router để thử.

 

 

 

Vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật TP-Link theo thông tin sau nếu bạn vẫn không thể xem camera Tapo thành công sau những gợi ý trên.

1) ID TP-Link hoặc tài khoản cloud của bạn;

2) Số model Tapo Cam của bạn và địa chỉ MAC của nó;

3) Số model của router chủ;

4) Tần suất sự cố xảy ra và cách khôi phục nó;

5) Cho dù bạn đã thử tất cả các đề xuất được liệt kê ở trên hay chưa. Nếu có, kết quả là gì?

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm Tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.