Cách tạo tài khoản trong ứng dụng Tapo

Hướng dẫn cấu hình
Updated 11-20-2021 03:02:31 AM 189509
This Article Applies to: 

Nếu bạn có tài khoản TP-Link:

Mở ứng dụng Tapo và nhập thông tin tài khoản của bạn để đăng nhập.

 

Nếu bạn chưa có tài khoản TP-Link:

1.Mở ứng dụng Tapo và nhấn vào Đăng ký

  

2. Nhập địa chỉ email hợp lệ và tạo mật mã của riêng bạn. Sau đó, một email xác minh sẽ được gửi đến hộp thư đến của bạn và bạn cần hoàn thành việc xác minh trong vòng một giờ.

3. Mở hộp thư của bạn và tìm email xác minh. Nhấp vào nút Nhấp để Hoàn Tất Đăng ký (Click to Finish Registration) trong email để kích hoạt tài khoản TP-Link.

4. Sau khi tài khoản được kích hoạt, hãy mở ứng dụng Tapo và nhập thông tin tài khoản vừa đăng ký để đăng nhập.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.