Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể điều khiển các thiết bị thông minh Tapo của mình (ổ cắm thông minh, camera thông minh, bóng đèn thông minh)

Tapo Khác
Updated 06-15-2020 06:46:44 AM 54739
This Article Applies to: 

Nếu bạn đã hoàn tất cấu hình ứng dụng Tapo nhưng không thể điều khiển thiết bị Tapo bằng ứng dụng, bạn có thể tham khảo các bước sau để xử lý sự cố.

Trường hợp 1: Không thể điều khiển thiết bị Tapo trong mạng nội bộ.

Bước 1 Kiểm tra trạng thái đèn LED trên thiết bị Tapo thông qua Hướng dẫn sử dụng. Nếu đèn LED cho thấy thiết bị Tapo chưa được cấu hình thành công, reset thiết bị và cấu hình lại.

Bước 2 Đảm bảo router đang hoạt động tốt. Bạn có thể kết nối điện thoại hoặc máy tính xách tay đến mạng Wi-Fi của router, sau đó xác nhận router có đang hoạt động hay không.

Bước 3 Đảm bảo không có điều luật lọc MAC, danh sách đen hoặc tường lửa trên router. Nếu có, vui lòng vô hiệu hóa các điều luật đó và khởi động lại thiết bị Tapo sau đó thử lại.

Bước 4 Di chuyển thiết bị Tapo đến gần router hơn, trong trường hợp nguyên nhân vấn đề là tín hiệu kém.

Bước 5 Nâng cấp firmware cho thiết bị Tapo.

 

Trường hợp 2. Không thể điều khiển thiết bị Tapo từ xa.

Bước 1. Đảm bảo bạn có thể điều khiển thiết bị Tapo với mạng nội bộ. Nếu bạn không thể điều khiển thiết bị Tapo trong mạng nội bộ, vui lòng tham khảo Trường hợp 1 để xử lý.

Bước 2. Nâng cấp firmware mới nhất cho thiết bị Tapo. Trên ứng dụng Tapo, bấm chọn vào biểu tượng ba dòng ở góc trên bên trái, sau đó chọn "Nâng cấp Firmware" để cập nhật firmware.

Bước 3. Thử thay đổi máy chủ DNS trên router của bạn.

Bước 4. Vô hiệu hóa cài đặt tường lửa trên router nếu có, sau đó reboot router.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.