Tôi có thể tìm bản ghi phát hiện của camera Tapo ở đâu?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 07-10-2021 09:56:06 AM 65109
This Article Applies to: 

Lưu ý: Một thẻ microSD cần thiết để phát hiện chuyển động. Gắn thẻ nhớ microSD và khởi động bằng ứng dụng Tapo.

 

Bài viết này chúng tôi lấy Tapo C200 làm ví dụ..

1. Đảm bảo rằng chức năng Phát hiện chuyển động đã được bật. Nếu không, hãy chuyển đến Cài đặt Camera > Phát hiện & Cảnh báo để tùy chỉnh cài đặt phát hiện hiện tại. Các đoạn video sẽ được ghi lại khi phát hiện chuyển động.

2. Trên trang Xem trực tiếp, chạm vào Phát lại để xem các bản ghi phát hiện nếu được phát hiện. Kéo đường thời gian và xác định vị trí các phần màu cam.

 

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng vào Trung Tâm Tải Xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.