Tôi phải làm gì nếu hình ảnh video bị ngược trên camera Tapo?

Xử lý sự cố
Updated 05-26-2021 02:44:14 AM 132078
This Article Applies to: 

Camera Tapo hỗ trợ tính năng Xoay Video. Bài viết này lấy Tapo C200 làm ví dụ.

1. Trên trang chủ, nhấp vào thẻ model camera của bạn hoặc  nhấp Camera Preview > Manage đến trang Live View.

2. Trên trang Live View, nhấp vào biểu tượng bánh răng để vào trang Camera Settings.

 

3. Bật tắt tính năng Invert  Image(Đảo Ảnh) để xoay ảnh 180°.

 

Để biết thêm chi tiết về mỗi tính năng và cấu hình vui lòng đến Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.