Cách sử dụng tính năng Quay & Quét của camera Tapo

Hướng dẫn cấu hình
Updated 07-11-2021 08:00:59 AM 22300
This Article Applies to: 

Bài viết này lấy Tapo C200 làm ví dụ.

1. Trên trang chủ, nhấp vào thẻ model camera của bạn hoặc nhấp vào Xem Trước Camera > Quản Lý để đến trang Xem Trực Tiếp.

2. Trên trang Xem Trực Tiếp, nhấp Quay & Quét để vào trang điều khiển. Nhấp vào Quay & Quét để điều khiển camera bạn di chuyển

Quét Dọc: Liên tục di chuyển lên và xuống. Nhấn vào X để dừng di chuyển.

Quay Ngang: Liên tục di chuyển từ trái sang phải. Nhấn vào X để dừng di chuyển.

Cài Đặt Quay & Quét: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt để đặt camera sẽ di chuyển bao nhiêu độ mỗi lần nhấn vào Quay & Quét.

Đánh dấu vị trí: Nhấp để đánh dấu vị trí hiện tại của bạn, sau đó bạn có thể nhanh chóng xoay camera của mình theo hướng đã đánh dấu chỉ bằng một lần chạm.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng vào Trung Tâm Tải Xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.