Sử dụng tính năng phát hiện chuyển động của camera Tapo trong ứng dụng Tapo như thế nào?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 05-17-2021 04:37:44 AM 73627
This Article Applies to: 

Lưu Ý: Thẻ microSD cần thiết trong phát hiện chuyển động. Lắp thẻ micro SD và bắt đầu sử dụng ứng dụng Tapo.

 

Chúng ta lấy Tapo C200 làm ví dụ.

1. Trên trang chủ, nhấp vào thẻ model camera của bạn hoặc nhấp  Camera Preview > Manage đến trang Live View.

2. Trên trang Live View, nhấp vào biểu tượng bánh răng để vào trang Camera Settings.

3. Nhấp Detection & Alerts để tùy chỉnh cài đặt phát hiện hiện tại.

4. Bật tính năng Motion Detection. Bạn có thể bật tính năng  Notifications nếu cần.

5. Tùy chỉnh cài đặt Camera Alarm. Chọn Alarm Type (Âm thanh/Ánh sáng), và đặt Alarm Schedule nếu cần.

6. Tùy Chỉnh Activity Zones và camera sẽ chỉ phát hiện chuyển động trong vùng tùy chỉnh. Chế độ xem toàn bộ được mặc định.

 

7. Điều chỉnh Motion Sensitivity (Thấp/Trung Bình/Cao) theo nhu cầu. Độ nhạy tăng lên dẫn đến nhiều bản ghi và thông báo hơn.

8. Sau khi chỉnh sửa cài đặt phát hiện cho camera, bạn có thể đặt Recording Schedule trên trang Camera Settings để Motion Detection theo nhu cầu.

9. Trên trang Live View, nhấp Playback để xem ghi phát hiện nếu phát hiện sự việc. Kéo đường thời gian và xác định vị trí các phần màu cam.

 

Để biết thêm chi tiết về mỗi tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung Tâm Tải Xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.