Cách tháo thiết bị thông minh Tapo của tôi (ổ cắm thông minh, camera thông minh, bóng đèn thông minh) khi thiết bị ngoại tuyến

Hướng dẫn cấu hình
Updated 06-30-2021 14:17:09 PM 61046
This Article Applies to: 

Trên trang chủ, nhấn và giữ thẻ model của bạn. Sau đó, chạm vào Xóa ở dưới cùng để xóa thiết bị thông minh khỏi tài khoản TP-Link của bạn (ID TP-Link).

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm Tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.