Làm cách nào tôi có thể xem bản ghi 24 giờ của camera Tapo trong ứng dụng Tapo?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 07-03-2021 05:33:15 AM 205187
This Article Applies to: 

Lưu ý: Cần có thẻ nhớ microSD để ghi trong 24 giờ. Gắn thẻ nhớ microSD và khởi động qua ứng dụng Tapo:

 Trong bài viết này chúng ta lấy Tapo C200 làm ví dụ.

1. Trên trang chủ, hãy nhấn vào thẻ kiểu model của bạn hoặc nhấn vào Camera Preview > Manage  để chuyển đến trang Xem Trực Tiếp (Live View).

2. Trên trang Xem Trực Tiếp (Live View), hãy nhấn vào biểu tượng bánh răng để vào trang Cài Đặt Camera.

3. Bật để bật chức năng Ghi micro SD và đặt Đặt Lịch Ghi cho Ghi Hình Liên tục (Ghi 24 giờ) nếu cần.

4. Trên trang Xem Trực Tiếp (Live View), nhấp Xem lại (Playback) để xem tất cả các bản ghi. Kéo thời gian (timeline) và bạn có thể xem các bản ghi bất kì khi nào bạn muốn.

 

Để biết thêm nhiều thông tin về mỗi tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng của sản phẩm bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.