Cách khôi phục cài đặt gốc (factory reset) cho ổ cắm thông minh Tapo

Hướng dẫn cấu hình
Updated 01-05-2022 02:11:47 AM 38689
This Article Applies to: 

Để khôi phục cài đặt gốc (factory reset) cho ổ cắm thông minh, hãy nhấn và giữ nút nguồn trong ít nhất 5 giây cho đến khi đèn LED nhấp nháy màu cam và xanh lục.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.