Làm thế nào để bảo mật mạng không dây bằng cách sử dụng mã hóa WPA-PSK/WPA2-PSK trên TP-Link Wireless 11N Router?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-06-2012 11:12:01 AM 559777
This Article Applies to: 

Bước 1 : Mở trình duyệt Web, truy cập bằng địa chỉ 192.168.1.1(mặc định)-->Enter

Bước 2 : Đăng nhập với usernamepassword mặc định là admin

 

 

Bước 3 : Chọn Wireless->Wireless Settings để bắt đầu cài đặt bảo mật

 

 

SSID : Tên mà bạn muốn đặt cho mạng Wireless
Channel : chọn là 1,6 hoặc 11 sẽ tốt hơn chọn Auto
Check 2 ô "Enable Wireless Router Radio" "Enable SSID Broadcast"
 
Bước 4 : Click Save để lưu lại cấu hình
Lưu ý : Sau khi nhấn Save, bạn sẽ nhận được thông báo “The change of wireless config will not take effect until the Router reboots, please click here to reboot.” Và bạn sẽ phải khởi động lại Router để hoàn tất việc cài đặt
 
Bước 5 : Click Wireless->Wireless security và chọn bảo mật ở chế độ WPA-PSK/WPA2-PSK

Version: chọn là WPA-PSK hoặc WPA2-PSK
Encryption: chọn TKIP hoặc AES
PSK Password: Đặt password (chiều dài của PSK Password có chiều dài từ 8 đến 63 ký tự.) 

Bước 6 : Click Save để lưu lại
 
Bước 7 : Click Systems Tools ->Reboot để khởi động lại Router để cài đặt có hiệu lực

 
Lưu ý : Khi bảo mật đã được thiết lập, bạn cũng phải cài đặt bảo mật trên máy client(bộ chuyển đổi không dây) sao cho client có thể kết nối được tới Router

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.