Làm thế nào để điều khiển đèn LED của Bộ Mở Rộng Sóng Băng Tần Kép TP-Link (logo mới)?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 03-10-2022 02:57:45 AM 44053
This Article Applies to: 

Đèn LED của bộ mở rộng sóng cho biết các hoạt động và trạng thái của nó. Bạn có thể bật tính năng Chế độ ban đêm để chỉ định khoảng thời gian đèn LED tắt.

Bài viết này lấy RE300 làm ví dụ:

1. Đăng nhập vào giao diện Web của bộ mở rộng sóng. Nếu bạn không biết cách thực hiện, hãy tham khảo Cách đăng nhập vào trang quản lý web của bộ mở rộng sóng (logo mới)?

2. Vào Settings > System Tools > LED Control.

Đặt khoảng thời gian cụ thể khi đèn LED tắt:

1. Chọn Chế Độ Ban Đêm.

2. Chỉ định một khoảng thời gian trong ô Thời gian tắt đèn LED và đèn LED sẽ tắt trong khoảng thời gian này.

3. Nhấp Lưu (Save).

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.