Cấu hình tính năng IPTV trên Deco như thế nào?

Hỗ trợ thêm
Updated 05-18-2021 01:40:18 AM 291878
This Article Applies to: 

Bài viết này sẽ giới thiệu cấu hình tính năng IPTV. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng internet đang hoạt động trên thiết bị Deco, nếu không, hãy thiết lập kết nối internet trước.

Lưu ý:

1.       Nếu bạn đã truy cập vào Internet và tính năng IPTV bình thường theo mặc định, vui lòng bỏ qua bài viết này, chỉ giữ cài đặt mặc định của trang IPTV.

2.       Hiện tại, một vài model Deco không hỗ trợ tính năng IPTV, nhưng chúng sẽ được hỗ trợ tính năng này thông qua cập nhật firmware trong tương lai.

3.      Không phải tất cả thiết bị Deco hỗ trợ đặt cổng IPTV trên các thiết bị vệ tinh, nhưng tính năng này sẽ được hỗ trợ thông qua cập nhật firmware trong tương lai.

 

Trong bài viết này chúng ta lấy thiết bị Deco M5 làm ví dụ.

Bước 1: Trên ứng dụng Deco, vui lòng vào trang More -> Advanced -> IPTV/VLAN.

 

Bước 2: Bật IPTV/VLAN, chọn cấu hình ISP theo ISP của bạn.

Có nhiều “Chế độ” có sẵn trên trang cài đặt IPTV/VLAN, ví dụ Bridge, Singapore-Singtel, Malaysia-TM Unifi, Malaysia-Maxis và Tùy chỉnh...

Các chế độ này được thiết kế cho các ISP khác nhau. Nói cách khác, chế độ mà cần chọn phụ thuộc vào ISP của bạn.

 

Chế độ Bridge không cần bạn nhập thông tin VLAN, chúng tôi chỉ sử dụng chế độ này khi ISP không yêu cầu cài đặt VLAN.

Chế độ tùy chỉnh được sử dụng cho một số ISP yêu cầu cài đặt VLAN 802.1Q cho dịch vụ IPTV.

 

Đối với một vài model Deco như Deco M5, chế độ Tùy chỉnh hỗ trợ để đặt cổng IPTV trên thiết bị deco vệ tinh. Bạn có thể đặt 3 cổng IPTV cho hệ thống Deco.

Lưu ý:

1.       Nếu bạn chỉ cần cài đặt tính năng IPTV và không cài đặt VLAN, hãy để trống ID VLAN internet và Ưu tiên VLAN Internet.

2.       Bạn có thể đặt Ưu tiên VLAN IPTV và Ưu tiên VLAN  Internet thành 0 nếu không yêu cầu số đặc biệt từ ISP của bạn.

3.       Chọn 802.11Q Tag hay không phụ thuộc vào ISP của bạn. Thông thường, 802.1Q Tag sẽ được chọn.

4.       Trang IPTV/VLAN và danh sách ISP có thể thay đổi một chút tùy thuộc vào model do các phiên bản phần mềm khác nhau, sẽ đồng bộ hóa trong các bản cập nhật firmware trong tương lai.

 

Bước 3: Nhấp vào Save để hoàn tất cấu hình.

Khi IPTV được định cấu hình, dịch vụ IPTV chỉ có hiệu lực trên cổng Ethernet khác của Deco chính hoặc cổng IPTV mà bạn đặt trên thiết bị vệ tinh, nơi bạn kết nối thiết bị IPTV của mình chẳng hạn như set-top-box.

Các máy khách hoặc switch mạng có dây khác được cắm vào cổng IPTV sẽ không có quyền truy cập Internet khi được kết nối với cổng Ethernet này trên Deco chính. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể kết nối chúng với cổng Ethernet của các thiết bị Deco phụ để truy cập internet.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.