Cách cài đặt thiết bị Deco phụ đến thiết bị Deco chính

Hỗ trợ thêm
Updated 06-16-2021 14:37:32 PM 342600
This Article Applies to: 

Vì một vài lý do, nếu bạn muốn thay đổi thiết bị Deco phụ hoạt động như thiết bị Deco chính nhưng không muốn đặt lại toàn bộ mạng Deco và cấu hình nó, bạn có thể tham khảo hướng dẫn từng bước để hoàn tất cài đặt.

 

Trước khi bắt đầu, vui lòng kết nối điện thoại của bạn với mạng Wi-Fi Deco,  start, please connect your phone to the Deco’s Wi-Fi network,nếu không, bạn không thể thấy tùy chọn "Đặt Deco chính". Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng Deco M9 Plus làm ví dụ.

 

Bước 1. Nhấp vào biểu tượng Internet trên trang Tổng Quan.

Bước 2. Nhấp vào biểu tượng ba chấm trên góc trên phải, sau đó nhấp “Đặt Deco Chính”.

Bước 3. Chọn Deco phụ mà bạn muốn sử dụng như Deco chính, nhấp Lưu. Sau đó một thông báo sẽ xuất hiện, nhấp “Tiếp tục”.

 

Sau khi bạn hoàn tất quá trình cài đặt, hãy kết nối Deco chính mới với modem bằng cáp Ethernet thay vào đó, bật nguồn và sau đó bạn có thể tận hưởng Internet.

Deco chính ban đầu sẽ tự động hoạt động như Deco phụ.

 

Nếu điện thoại của bạn hiển thị đã kết nối với tên Wi-Fi của Deco nhưng vẫn không thấy tùy chọn “Đặt Deco chính”, trước tiên hãy buộc Ứng dụng Deco của bạn đóng, sau đó đi tới Cài đặt-> Wi-Fi, xác nhận lại điện thoại của bạn được kết nối với mạng của Deco, sau đó thử mở lại Ứng dụng Deco.

Nếu điện thoại của bạn đang chạy chương trình VPN, vui lòng đóng cả chương trình VPN.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.