Cách mở rộng mạng khách khi có sự chuyển đổi giữa các Deco

Khi bạn cài đặt
Updated 11-04-2021 09:47:18 AM 214663
This Article Applies to: 

Trường hợp 1: Nếu bạn có một Switch không quản lý.

Nếu bạn có một switch không quản lý, không cần cấu hình cài đặt nào trên switch không quản lý. Switch được sử dụng để mở rộng các cổng Ethernet của Deco và sau khi bạn nối dây Deco và switch, mạng chính và mạng khách sẽ hoạt động bình thường.

Dưới đây là hai cấu trúc kết nối điển hình khi làm việc với switch không quản lý.

 

 

Trường hợp 2. Nếu bạn có một switch quản lý.

1.Hãy đảm bảo rằng phiên bản Ứng dụng Deco và firmware của bạn được cập nhật.

Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp bên dưới nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào : Cách để Cập nhật Firmware of Deco

 

2. Trong cấu trúc liên kết bên dưới (Ethernet backhaul), bạn có thể thấy rằng bạn không thể truy cập Internet qua mạng khách bổ sung của Deco. Câu hỏi thường gặp này nhằm mục đích hướng dẫn bạn cách thực hiện cấu hình trên switch của bạn để vấn đề có thể được giải quyết. Ở đây chúng tôi lấy cấu trúc liên kết đầu tiên (Daisy Chain Network) làm ví dụ. Deco chính được kết nối với cổng 1 và Deco bổ sung được kết nối với cổng 5.

 

Guest network

 

Mạng chính và mạng khách được phân tách bằng VLAN. Mạng khách được gắn thẻ và mạng chính không được gắn thẻ. ID VLAN cho mạng khách là 591 theo mặc định. Bạn cũng có thể đặt nó trong khoảng 3-1024.

 

Lưu ý: Nút ID VLAN sẽ chỉ hiển thị khi Deco của bạn ở chế độ hỗ trợ Ethernet.

Vì vậy, bạn cần thực hiện một số cấu hình trên switch của mình. Ở đây chúng tôi lấy Switch Thông Minh Đơn Giản TP-Link TL-SG105E làm ví dụ. Các Switch khác hoạt động theo cách tương tự.

Mạng khách và mạng chính được phân tách bằng VLAN. Mạng khách được gắn thẻ và mạng chính không được gắn thẻ. Vì vậy, bạn cần đặt hai VLAN trên switch để cả hai mạng có thể hoạt động bình thường.

Bước 1 Định cấu hình cài đặt VLAN của mạng chính

Bạn có thể đặt ID VLAN thành bất kỳ số nào bạn muốn (không nằm ngoài phạm vi của switch của bạn). Ở đây chúng tôi giả định rằng ID VLAN của mạng chính là 2. Và Quy tắc đầu ra của nó không được gắn thẻ. Nhấp vào VLAN > 802.1Q VLAN. Bật trạng thái VLAN 802.1Q (802.1Q VLAN Status). Đặt VLAN làm 2 và Tên VLAN (VLAN Name) làm chính. Sau đó chọn Cổng chưa được gắn thẻ (Untagged Ports):

Capture

 

Bước 2 Định cấu hình cài đặt VLAN của mạng khách

ID VLAN của mạng khách của Deco là 591 theo mặc định và nó được gắn thẻ. Do đó, ở đây chúng tôi lấy 591 làm ID VLAN của mạng khách. Lặp lại các bước như bạn làm khi đặt mạng chính. Chỉ cần lưu ý rằng bạn cần chọn Cổng được gắn thẻ (Tagged Ports) tại đây.

Capture2

 

Bước 3 Đặt PVID của các cổng được kết nối với Deco của bạn

Đặt nó giống như ID VLAN của mạng chính. Nhấp vào VLAN > Cài đặt PVID 802.1Q ( 802.1Q PVID Setting).

Capture3

 

Cho đến bây giờ tất cả cấu hình trên switch của bạn đã hoàn tất và chỉ cần tận hưởng nó! Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ TP-Link nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khác.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.