Cách tìm số model thiết bị TP-Link của bạn

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 01-31-2023 03:11:04 AM 5696974

Đối với hầu hết các sản phẩm của TP-Link, bạn có thể dễ dàng tìm thấy số model trên chính sản phẩm đó, từ nhãn sau/dưới cùng hoặc từ thông tin được in trên sản phẩm.

 

Nếu bạn không thể tìm thấy số model trên sản phẩm, vui lòng tìm nó trên vỏ hộp.

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.