Làm thế nào để mở ports trên TP-Link ADSL Modem Router(Trendchip Solution)

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-09-2012 11:06:12 AM 99561
This Article Applies to: 

Bước 1 : Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP của thiết bị (mặc định là 192.168.1.1)-->Enter

Bước 2 : Nhập uername và password đăng nhập, mặc định cho cả 2 là admin, sau đó OK để đăng nhập vào thiết bị

Bước 3 : Click Advanced Setup-->NAT, sử dụng lựa chọn hiện tại là Virtual Circuit

Bước 4 : Click Virtual Server để mở trang cấu hình máy chủ ảo

1. Bạn có thể lựa chọn Application và chọn dịch vụ trong dánh sách, sau đó các ports dành cho server sẽ được đưa vào các mục còn trống một cách tự động

2. Bạn cũng có thể nhập tên server trên thanh Application và nhập các ports cho server bằng tay để cấu hình cho server

Bước 5 : Nhập địa chỉ IP của máy tính mà bạn cần sử dụng dịch vụ đó

Bước 6 : Click Save để lưu lại các cấu hình

Lưu ý :

Bạn phải gán địa chỉ IP tĩnh cho máy tính của mình, để Virtual Server có thể hoạt động liên tục

 

Các bài viết liên quan :

Làm thế nào để mở ports trên TP-Link ADSL Modem Router(Broadcom Solution)

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.