Hướng dẫn cấu hình tính năng Kiểm soát truy cập trên Router Không dây Chuẩn N Công suất cao (giao diện mới)

Hướng dẫn cấu hình
Updated 04-19-2019 01:59:31 AM 31364
This Article Applies to: 

Tính năng Kiểm soát truy cập được sử dụng để chặn hoặc cho phép một số thiết bị xác định truy cập mạng của bạn (kết nối có dây hoặc không dây) dựa trên danh sách thiết bị bị cấm (Danh sách đen) hoặc danh sách thiết bị được cho phép (Danh sách trắng).

Tôi muốn:

Chặn hoặc Cho phép một số thiết bị xác định truy cập mạng của tôi (kết nối có dây hoặc không dây).

Làm sao để thực hiện?

Chúng tôi sử dụng TL-WR941HP làm ví dụ.

1. Đăng nhập vào router. Nếu bạn không biết phương pháp đăng nhập vào router, vui lòng tham khảo đường dẫn bên dưới:

How to configure Router Mode of High Power Wireless N Router? (new logo)

2. Truy cập Advanced - Settings > Access Control.

3. Kích hoạt Access Control.

4. Chọn chế độ truy cập để chặn (khuyến nghị) hoặc cho phép thiết bị trong danh sách.

Để chặn một thiết bị xác định:

1) Chọn Blacklist và bấm chọn Save.

2) Chọn thiết bị muốn chặn trong bảng Online Devices bằng cách tích chọn hộp chọn.

3) Bấm chọn Block trên bảng Online Devices. Các thiết bị được chọn sẽ được tự động thêm vào Devices in Blacklist (Thiết bị trong Danh sách đen).

Cho phép một thiết bị truy cập:

1) Chọn Whitelist và bấm chọn Save.

2) Bấm chọn Add tại phần Devices in Whitelist. Nhập Device Name (tên thiết bị)và MAC Address (Địa chỉ MAC) (Bạn có thể  copy và paste thông tin từ Danh sách Online Devices nếu thiết bị đó hiện đang kết nối đến mạng của bạn).

3) Bấm chọn OK.

Bây giờ bạn đã có thể chặn hoặc cho phép một thiết bị xác định truy cập đến mạng của bạn (kết nối có dây hoặc không dây) bằng cách sử dụng Blacklist (Danh sách đen) hoặc Whitelist (Danh sách trắng).

Để biết thêm chi tiết về tính năng cũng như cách cấu hình,xin vui lòng truy cập Trung tâm tải về để tải về hướng dấn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.