Tại sao Wi-Fi của Deco hiển thị Internet không khả dụng trên thiết bị di động, khi tôi đứng cạnh thiết bị Deco?

Nếu có điều gì sai
Updated 05-24-2021 03:55:37 AM 126404
This Article Applies to: 

Người dùng có thể gặp sự cố chuyển vùng trên thiết bị di động của họ khi kết nối với Wi-Fi của Deco. Khi bạn di chuyển quanh nhà, tại một số vị trí nhất định gần Deco, thiết bị di động vẫn hiển thị "Internet không khả dụng”.

Mặc dù thiết bị di động có thể dò thấy Wi-Fi của Deco gần đó, tín hiệu hiển thị đầy sóng Wi-Fi, nhưng thực tế thiết bị vẫn được kết nối với Wi-Fi của Deco ở xa, tốc độ kết nối với Deco từ xa không đủ cao để duy trì sự ổn định kết nối với internet, điều này giải thích tại sao thiết bị di động có thể nhìn thấy đầy sóng nhưng không thể kết nối với internet. Người dùng có thể thắc mắc, tại sao thiết bị di động của tôi không chuyển sang mạng Wi-Fi của Deco gần đó, nơi rõ ràng là có tín hiệu tốt hơn? Câu trả lời là "Thiết bị di động không được hỗ trợ 802.11 k&v”.

Deco M5 có hỗ trợ chuyển vùng chuẩn 802.11k&v?

Có, Deco M5 hỗ trợ chuyển vùng chuẩn 802.11k&v, nhưng để tận hưởng đầy đủ các lợi thế chuyển vùng của 802.11k&v, phía máy khách (thiết bị di động) cũng cần hỗ trợ 802.11k&v. Khi được hỗ trợ 802.11k&v, thiết bị di động sẽ thường xuyên quét các tín hiệu và so sánh chất lượng của chúng và chọn kết nối với mạng Wi-Fi một cách thông minh hơn.

Làm cách nào để biết liệu thiết bị di động của tôi có hỗ trợ chuyển vùng 802.11k&v hay không?

Hiện nay hầu hết các thiết bị di động trên thị trường đều hỗ trợ chuẩn 802.11k&v. Nếu bạn không chắc về thiết bị của mình có hỗ trợ hay không, vui lòng liên hệ với hãng để xác nhận.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.