Làm thế nào để cài đặt Kiểm soát truy cập trên thiết bị MR200(logo mới)?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 07-27-2017 09:37:39 AM 44470
This Article Applies to: 

Access Control  được sử dụng đê chặn hoặc cho phép các thiết bị máy khách cụ thể truy cập vào mạng của bạn ( qua dây hoặc không dây) dựa trên danh sách thiết bị đã chặn (Blacklist) hoặc danh sách các thiết bị cho phép(Whitelist)

Tôi muốn:Chặn hoặc cho phép các thiết bị máy khách cụ thể để truy cập vào mạng của tôi(qua có dây hoặc không dây).

1.Đăng nhập vào giao diện web của router.Nếu bạn không biết cách để truy cập, vui lòng tham khảo  How to log into the web-based management interface of Archer MR200? (new logo)

2.Vào Advanced > Security > Access Control and enable Access Control.

3.Chọn chế độ truy cập để chặn (khuyến nghị) hoặc cho phép các thiết bị trong danh sách.

To block specific device(s)

1) Chọn Blacklist và nhấn Save.

https://static.tp-link.com/image002_1490173098176f.png

2) Chọn thiết bị để chặn trong bảng Online Devices bằng cách đánh dấu vào ô trống.

3)Nhấn Block phía trên bảng Online Devices .Thiết bị được chọn sẽ được thêm vào  Devices in Blacklist tự động .

https://static.tp-link.com/image003_1490173106535t.png

To allow specific device(s)

1)Chọn Whitelist và nhấn Save.

https://static.tp-link.com/image004_1490173114151t.png

2)Nhấn Add trong vùng Devices in Whitelist. Nhập  Device Name và MAC Address(Bạn có thể sáo chép và dán thông tin từ danh sách Online Devices nếu thiết bị được kết nối đến mạng của bạn).

3)Nhấn OK

Đã xong! Bây giờ bạn có thể chặn hoặc cho phép các thiết bị máy khách cụ thể truy cập vào mạng của bạn (thông qua có dây hoặc không dây) việc sử dụng  Blacklist hoặc  Whitelist.

Để biết thêm chi tiêt về chức năng và cách cài đặt vui lòng vào  Download Center để tải hướng dẫn sản phẩm của bạn.

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.