Làm thế nào để cài đặt quyền kiểm soát phụ huynh của thiết bị MR200(logo mới)

Hướng dẫn cấu hình
Updated 07-31-2017 08:25:17 AM 23379
This Article Applies to: 

Tôi muốn: Kiểm soát số lần trong ngày các máy con hoặc người sử dụng mạng gia đình khác được phép truy cập internet và các trang web họ có thể truy cập.

Ví dụ,tôi muốn cho phép các thiết bị máy con(máy tính hoặc máy tính bảng) chỉ  truy cập vào  www.tp-link.com và  Wikipedia.org từ 18:00(6PM) đến 22:00 (10PM) vào cuối tuần và không truy cập thời khác khác.

1.Vui lòng tham khảo  How to log into the web-based management interface of Archer MR200? (new logo)

2.Vào Basic hoặc Advanced > Parental Controls  và kích hoạt quyền kiểm soát phụ huynh.

3.Nhấn Add.

4.Nhấn View Existing Devices,và chọn thiết bị được kiểm soát.Hoặc, nhập thủ công Device Name and MAC Address 

5.Nhấn biểu tượng để thiết lập thời gian truy cập internet.Kéo con trỏ chuột vào ô thích hợp và nhấp OK.

6.Nhập Description cho mục nhập.

7. Chọn ô đánh dấu để bật mục nhập này và nhấn vào OK.

8.Chọn loại hạn chế.

1)Với Backlist được chọn,thiết bị được kiểm soát không thể truy cập bất kỳ trang web chứa từ khóa được chỉ định trong thời gian truy cập internet.

2)Với Whitelist  được chọn, thiết bị được kiểm soát chỉ có thể truy cập vào trang web chứa từ khóa được chỉ định trong khoảng thời truy cập internet.

9.Nhấn Add a New Keyword.Bạn có thể thêm tới 200 từ khóa cho cả Blacklist và Whitelist.Dưới đây là một số mục mẫu để cho phép truy cập. 

1.Nhập vào địa chỉ web( ví dụ  www.tp-link.com) hoặc từ khóa địa chỉ web(ví dụ.wikipedia) chỉ cho phép hoặc chặn truy cập vào các trang web chứa từ khóa đó.

2)Nếu bạn muốn chặn tất cả quyền truy cập các trình uyệt web,không thêm bất cứ từ khóa vào  Whitelist.

10.Nhập từ khóa hoặc các trang web bạn muốn thêm và nhận Save.

Bây giờ bạn có thể kiểm soát truy cập internet của con mình theo nhu cầu của bạn.

Để biết thêm nhiều chi tiết của mỗi chức năng và cách cài đặt vui lòng vào  Download Center để tải các hướng dẫn sản phẩm của bạn.

 

 

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Setup Videos

How to set Parental Controls on a TP-Link router

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.