Làm thế nào để chia sẽ tập tin trên thẻ SD thiết bị di động Wi-Fi 4G LTE qua quản ký điện thoại(logo mới)?

Configuration Guide
Updated 08-01-2017 09:53:57 AM 19840
This Article Applies to: 

Làm theo các bước dưới dây, ở đây dùng M7350 làm ví dụ

Truy cập qua chế độ Wi-Fi

Bạn có thể chia sẽ nhiều tập tin  trên thẻ SD qua chế độ Wi-Fi  để các máy khách  kết nối  đến Wi-Fi điện thoại có thể truy cập vào thẻ SD.

1.Vui lòng tham khảo How to log in the management interface of 4G LTE Mobile Wi-Fi? (new logo)

2.Vào Device > Advanced > Storage Sharing.

Để truy cập qua thiết bị Androhoặc  iOS

1.Chọn  By Wi-Fi cho chế độ truy cập

2.Chọn  Signed hoặc Anonymous cho quyền truy cập.

Lưu ý:Nếu bạn đã chọn Signed,xin vui lòng ghi rõ tên và mật khẩu để truy cập(mặc định là admin).

3.Chọn Done.

4.Tìm kiếm tpMiFi tại cừa hàng App Store hoặc Google Play hoặc chỉ cần quét mã QR để tải xuống.

5.Kết nối vào thiết bị di động của bạn với Wi-Fi di động.

6.Khởi chạy tpMiFi và nhập mật khẩu bạn đặt cho Wi-Fi di động.

7.Chọn SD Sharing để truy cập vào thẻ SD.Bạn có thể xem , tải và úp nhiều tập tin đa phương tiện nếu cần.

Để truy cập vào thẻ SD qua PC:

1.Chọn By Wi-Fi cho chế độ truy cập.

2.Chọn Signed hoặc Anonymous cho quyền truy cập.

Lưu ý:Nếu bạn đã chọn Singed ,xin vui lòng ghi rõ tên và mật khẩu để truy cập(mặc định là admin).

3.Chọn Done.

4.Kết nối đến máy tính của bạn đến Wi-Fi di động.

5.Mở Run và nhập vào :\\192.168.0.1( mặc định) hoặc http://192.168.0.1.Sau đó nhấn OK để tiếp tục.

6.Để truy cập nặc danh, bạn có thể truy cập bây giờ vào thẻ SD.Để đăng nhập,hãy nhập tên và mật khẩu vào  cửa sổ xác thực và nhấn OK.Sau đó bạn có thể truy cập vào thẻ SD.

Truy cập thông qua chế độ USB

Bạn có thể kết nối máy tính của bạn đến Wi-Fi di động qua cổng USB để truy cập trực tiếp thẻ SD.

1.Chọn By USB cho chế độ truy cập

2.Chọn Done.

3.Kết nối máy tính của bạn đến Wi-Fi di động thông qua cáp USB và truy cập trực tiếp thẻ SD.

Tìm hiểu thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng truy cập Download Center để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

 

 

 

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States (English)?

Check products and services for your region.