Làm thế nào để bảo mật / thay đổi mạng không dây 4G LTE Mobile Wi-Fi qua giao diện quản lý web Điện thoại (logo mới)?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 11-27-2021 15:36:15 PM 61483
This Article Applies to: 

SSID (tên mạng không dây), mật mã không dây của Wi-Fi di động và các tùy chọn bảo mật được đặt trước làm mặc định. SSID và mật mã mặc định có thể được tìm thấy trên màn hình Wi-Fi di động của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt không dây nếu cần.

Bài viết này lấy M7350 làm ví dụ.

1. Vui Lòng tham khảo Làm thế nào để đăng nhập vào giao diện quản lý của Wi-Fi Di động 4G LTE? (logo mới)

2. Vào Không Dây (Wireless).

Để thay đổi SSID và mật mã Wi-Fi:

1. Nhập SSID mới và mật mã Wi-Fi tương ứng vào các trường Tên Mạng Wi-Fi  (Wireless Network Name) Mật mã (Wireless Password) Wi-Fi.

2. Nhấp Done.

Để ẩn SSID:

1. Tắt SSID Broadcast, vì vậy SSID sẽ không được hiển thị khi bạn quét tìm mạng không dây.

2. Nhấp Done.

Lưu ý: Nếu SSID bị ẩn, nó sẽ không được hiển thị trên thiết bị không dây của bạn khi bạn quét tìm các mạng không dây nội bộ. Và bạn cần phải tự tìm kiếm mạng để tham gia

 

Để ẩn mật mã trên màn hình:

1. Tắt Hiển thị mật khẩu trên màn hình, vì vậy mật mã Wi-Fi sẽ không được hiển thị trên màn hình Wi-Fi di động của bạn.

2. Nhấp Done.

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.