Làm thế nào để truy cập vào giao diện quản lý của Wi-Fi di động 4G LTE(logo mới)?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 08-02-2017 02:02:33 AM 321636
This Article Applies to: 

Ở đây dùng M7350 làm ví dụ

Bước 1

Kết nối đến Wi-Fi di động trên máy tính hoặc điện thoại của bạn

1,Tìm kiếm SSID Password từ trang bìa hoặc hình nền.

2.Trên điện thoại và máy tính của bạn, chọn SSID và nhập mật khẩu không dây mà bạn đã tìm kiếm trên trang bìa hoặc màn hình.

Bước 2

Thông qua đăng nhập điện thoại

1.Truy cập http://tplinkmifi.net. và truy cập với mật khẩu mặc định:admin

2.Tạo mật khẩu đăng nhập mới cho mục đích bảo mật và nhấn Done.

Thông qua đăng nhập PC

Giao diện quản lý web PC hiển thị tất cả các tính năng của Wi-Fi di động.Nếu bạn muốn sử dụng tính năng(như cài đặt máy chủ DHCP)giao diện quản lý web của điện thoại hoặc ứng dụng tpMiFi không có,vui lòng truy cập thông qua PC.Máy tính hoặc máy tính bảng được khuyến nghị.

1.Truy cập http://tplinkmifi.net,và truy cập bằng mật khẩu mặc đinh:admin

2.Vào Wizard,tạo mật khẩu truy cập mới cho mục đích bảo mật và nhấn Confirm.

Thông qua ứng dụng tpMiFi

1.Tìm kiếm "tpMiFi" tại cửa hàng App Store hoặc Google Play hoặc  quét mã QR để tải ứng dụng tpMiFi.

2.Kết nối thiết bị của bạn đến Wi-Fi di động.

3.Khởi chạy ứng dụng tpMiFi,tạo mật khẩu mới cho mục đích mật khẩu và nhấn Save.

Tìm hiểu thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng truy cập Download Center để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

 

 

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.