Làm quen với ứng dụng Deco của bạn

Hướng dẫn cấu hình
Updated 01-05-2022 09:19:39 AM 195128
This Article Applies to: 

Ứng dụng Deco cho phép bạn nhanh chóng, dễ dàng cài đặt và quản lý Hệ thống Wi-Fi Mesh Toàn nhà của bạn. Bạn có thể theo dõi Wi-Fi tại nhà của mình từ mọi nơi và thực hiện các thay đổi ngay từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình. Tiếp tục để biết thêm về ứng dụng Deco.

Lưu ý: Các tính năng có sẵn trong Deco có thể khác nhau tùy theo model và phiên bản phần mềm. Tất cả các bước và hình ảnh được mô tả ở đây chỉ là ví dụ và có thể không phản ánh trải nghiệm Deco thực tế của bạn.

Tải xuống và cài đặt ứng dụng Deco

Quét mã QR bên dưới hoặc truy cập Google Play hoặc App Store để tải xuống ứng dụng Deco. Cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng Android hoặc iOS của bạn.

Đăng nhập vào ứng dụng Deco

Mở ứng dụng. Sử dụng ID TP-Link của bạn để đăng nhập. Nếu bạn không có ID TP-Link, hãy đăng ký trước.

Lưu ý:

  1. Nếu bạn đã có tài khoản TP-Link Cloud, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản đó.
  2. Nếu bạn quên mật mã đăng nhập của mình, hãy nhấn vào Quên mật mã (Forgot Password) ? Ứng dụng Deco sẽ hướng dẫn bạn phần còn lại.

Bảng điều khiển

Sau khi bạn đăng nhập vào ứng dụng Deco và cài đặt mạng Deco, bạn sẽ thấy bảng điều khiển. Tại đây, bạn có thể thêm nhiều Deco và mạng khác, kiểm tra trạng thái kết nối internet và các thiết bị được kết nối, v.v. Các tính năng hiển thị trên bảng điều khiển có thể khác với các model Deco.

 

Menu

Vuốt sang phải trên ứng dụng Deco, sau đó bạn có thể định cấu hình các cài đặt sau:

Thông tin Deco

Kiểm tra trạng thái hoạt động (trực tuyến / ngoại tuyến) của tất cả các Deco, đặt Deco chính, xóa mạng Deco hoặc khởi động lại tất cả Deco.

Nhấn vào một thiết bị Deco và bạn có thể kiểm tra trạng thái hoạt động (trực tuyến / ngoại tuyến) của tất cả các Deco, kiểm tra thông tin chi tiết (tốc độ / địa chỉ IP của Deco & địa chỉ MAC / máy khách được kết nối) của từng thiết bị Deco, thay đổi vị trí / tên của Deco và hơn thế nữa.

Thông tin máy khách

Bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết về bất kỳ ứng dụng khách được kết nối nào, thay đổi tên và loại ứng dụng, kích hoạt Công nghệ Mesh và mức độ ưu tiên cao, đồng thời thiết lập hồ sơ để quản lý các hoạt động trực tuyến của ứng dụng, v.v.

 

Cài đặt tính năng khác

Bạn có thể quản lý cài đặt mạng Wi-Fi hoặc mạng khách, tạo danh sách đen, nâng cấp phiên bản firmware của Deco, thêm tài khoản người quản lý, kết nối ứng dụng khách qua nút WPS, kiểm tra báo cáo hàng tuần / hàng tháng và nhiều cài đặt nâng cao.

Lưu ý : Các tính năng hiển thị trên trang này có thể khác với các model Deco khác nhau. Các tính năng Homecare / HomeShield / Speedtest / Tối ưu hóa mạng / Hoạt động thông minh không được hỗ trợ trên tất cả các model Deco.

  

Looking for More

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.