Thay đổi Cài Đặt Wi-Fi trên ứng dụng Deco

Khi bạn cài đặt
Updated 10-12-2021 07:50:43 AM 692151
This Article Applies to: 

 

Nếu bạn muốn thay đổi tên Wi-Fi, mật mã, hoặc loại bảo mật Wi-Fi của mạng Deco, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện nó.

Bài viết này lấy Deco M5 làm ví dụ.

1. Khởi chạy ứng dụng Deco, Đăng nhập với ID TP-Link hoặc nhấp Đăng ký để cài đặt ID TP-Link.

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng nhập trước đó, màn hình này sẽ được bỏ qua.https://static.tp-link.com/image001_1559616103330m.png

2. Nhấp “More”, sau đó nhấp vào “Wi-Fi”.

3. Trong cài đặt Wi-Fi, bạn có ba tùy chọn: Mạng chính, Mạng khách Lắc để chia sẻ.

Mạng chính:

Deco cung cấp cả hai mạng Wi-Fi 2.4GHz và 5GHz với cùng tên mạng. Nếu bạn chỉ muốn sử dụng mạng WI-Fi 2.4GHz hoặc 5GHz, bạn có thể tắt băng tần Wi-Fi không mong muốn trong ứng dụng Deco.

Lưu ý: Hiện tại, một số model Deco không hỗ trợ tính năng này và nó sẽ được bổ sung thông qua các bản cập nhật firmware trong tương lai.

Nhấp vào SSID hoặc mật mã, sau đó bạn có thể thay đổi SSID, mật mã và loại bảo mật theo ý muốn của mình. Bạn cũng có thể ẩn SSID nếu cần.

Nếu bạn muốn thay đổi kiểu bảo mật không dây, hãy nhấp vào Bảo mật. Hiện tại, Deco hỗ trợ loại bảo mật WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (AES) + WPA-PSK (TKIP) và Không.

Đối với các model Deco hỗ trợ WPA3, bạn cũng có thể chọn kiểu bảo mật WPA3-cá nhân hoặc WPA3-Cá nhân + WPA2-PSK (AES).

Sau đó, vui lòng nhấp vào nút Lưu ở góc trên bên phải để lưu các thay đổi.

 

Mạng Khách:

Bật mạng Khách nếu bạn muốn sử dụng nó.

Nhấp vào SSID hoặc mật mã, sau đó thay đổi SSID, mật mã và loại bảo mật theo ý muốn của bạn, sau đó nhấn “Lưu (Save)” để lưu các thay đổi.

 

Lắc Để Chia Sẻ

Lắc điện thoại của bạn, sau đó chọn mạng để chia sẻ, phương pháp chia sẻ và người để chia sẻ.

https://static.tp-link.com/image005_1559616164597e.png

    

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.