Tôi có thể thêm bao nhiêu thiết bị Deco vào mạng mesh Deco của mình?

Trước khi bạn mua
Updated 08-06-2021 08:45:26 AM 176389
This Article Applies to: 

Về lý thuyết, bạn có thể thêm bao nhiêu thiết bị Deco (có thể là các mô hình Deco khác nhau) vào mạng mesh Deco hiện có của mình. Trong môi trường thực tế, số lượng thiết bị Deco trong mạng phụ thuộc vào cách bạn kết nối chúng.

 

Trong mạng Wi-Fi thuần Backhaul:

Tất cả các thiết bị Deco được kết nối thông qua kết nối Wi-Fi backhaul. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng quá 10 thiết bị Deco trong mạng để đảm bảo hiệu suất Wi-Fi. Ngoài ra, chúng tôi khuyến nghị không quá ba bước nhảy trong mạng.

Lưu ý: Một bước nhảy là một chu trình mà một gói dữ liệu được chuyển từ một đơn vị Deco này sang một đơn vị Deco khác.

 

Trong mạng Ethernet Backhaul:

Tất cả các thiết bị Deco được kết nối trực tiếp qua cáp Ethernet hoặc Switch mạng. Và tất cả các thiết bị Deco sẽ giao tiếp thông qua kết nối Ethernet mà không cần kết nối Wi-Fi Backhaul.

Trong trường hợp này, bạn có thể thêm nhiều thiết bị Deco trong mạng.

 

Trong mạng kết hợp:

Một số thiết bị Deco được kết nối qua Ethernet, trong khi những thiết bị khác được kết nối qua Wi-Fi. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng quá ba bước nhảy Wi-Fi liên tiếp trong mạng.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.