Làm cách nào để định cấu hình cộng gộp liên kết trên các sản phẩm Wi-Fi TP-Link?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 05-09-2022 08:08:34 AM 135026
This Article Applies to: 

Giới Thiệu: Vài thiết bị Wi-Fi TP-Link có tính năng Cộng Gộp Liên Kết có thể cộng gộp tối đa 2 cổng LAN với nhau để nhận tốc độ LAN cao hơn lên tới  2Gbps về mặt lý thuyết.

Nếu bạn xây dựng một máy chủ NAS trong mạng nội bộ của mình và yêu cầu tốc độ LAN cao hơn 1Gbps, môi trường thiết bị có thể được đặt như bên dướihe device environment could be set as below:

Lưu ý: Sản phẩm chỉ hỗ trợ lớp 2 LACP, không hỗ trợ lớp 3 hoặc lớp 4 LACP.

 

Bước 1:

Đăng nhập vào trang web quản lý của sản phẩm được hỗ trợ.

 

Nếu cần bạn có thể tham khảo HoLàm thế nào để đăng nhập vào tiện ich dựa trên web (Trang quản lý) của router không dây TP-Link?  để biết thông tin chi tiết hơn.

 

Bước 2:

Nhấp AdvancedNetwork, và sau đó LAN.

Bước 3:

Chọn số model:

Đối với Archer AX6000/AX11000/AX50/C5400X:

Bật tính năng Cộng gộp liên kết, chọn hai cổng LAN bạn muốn làm cổng cộng gộp (các cổng cộng gộp được đặt thành LAN2 và LAN3 trên AX6000 / AX11000 làm mặc định). Sau đó nhấp vào Lưu.

Đối với Archer C5400/C3150:

Bật tính năng cộng gộp liên kết, chọn chế độ làm việc là “LACP active” và chọn hai cổng LAN bạn muốn làm cổng cộng gộp. Sau đó nhấp vào Lưu.

 

Đối với Archer C2300:

Bật tính năng Cộng gộp liên kết, chọn chế độ làm việc là“Static LAG” – “SRC MAC + DST MAC” và chọn hai cổng LAN bạn muốn làm cổng cộng gộp. Sau đó nhấp vào Lưu.

Bước 4:

Định cấu hình tính năng cộng gộp liên kết trên máy chủ NAS.

Đối với Archer AX6000/AX11000/AX50/C5400X/C2300:

Chọn chế độ hoạt động là “Cân bằng XOR” hoặc chế độ hoạt động với một switch hỗ trợ cộng gộp liên kết tĩnh.

 

Đối với Archer C5400/C3150:

Chọn chế độ hoạt động là “IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation” hoặc chế độ hoạt động với một switch hỗ trợ IEEE 802.3ad (Dynamic) Link Aggregation (LACP, 802.1AX).

 

Bước 5:

Kết nối máy chủ NAS với sản phẩm của chúng tôi như chúng tôi đã trình bày lúc đầu.

Bước 6:

Đảm bảo rằng máy chủ NAS đã nhận được địa chỉ IP hợp lệ từ sản phẩm của chúng tôi một cách bình thường. Bạn có thể kiểm tra nó trong Danh sách máy khách DHCP (DHCP Client List).

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.