Làm cách nào để lọc nội dung trực tuyến cho con tôi?

Hỗ trợ thêm
Updated 10-21-2022 02:54:04 AM 38152
This Article Applies to: 

Quyền kiểm soát của phụ huynh cho phép bạn nhóm các thiết bị của trẻ em thành các cấp lọc khác nhau được xác định theo độ tuổi: Trẻ em, Thiếu niên, Thanh thiếu niên và Người lớn. Các danh mục không phù hợp với nhóm tuổi tương ứng sẽ bị chặn. Bạn cũng có thể chọn các danh mục bổ sung để chặn cho từng nhóm tuổi và chặn các trang web và ứng dụng cụ thể mà bạn không muốn trẻ có quyền truy cập trên thiết bị của chúng.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.