Máy in của tôi có thể tham gia mạng Deco không?

Hỗ trợ thêm
Updated 10-29-2021 03:03:53 AM 201124
This Article Applies to: 

Hệ thống Wi-Fi Toàn  Căn Nhà cho phép bạn thêm một máy in.

Trường hợp 1. Nếu máy in của bạn có cổng Ethernet, hãy kết nối máy in với bất kỳ cổng LAN nào của Deco để truy cập internet.

Nếu máy in không kết nối được với Internet:

  1. Hãy thử một cổng khác trên Deco hoặc kết nối với một Deco khác.
  2. Hãy thử một cáp Ethernet khác.
  3. Xác nhận xem máy in có địa chỉ IP tĩnh hay không. Nếu vậy, hãy thay đổi cài đặt IP trên máy in để nhận địa chỉ IP tự động.
  4. Đảm bảo cổng Ethernet trên máy in đang hoạt động. Nếu có router cũ, hãy kết nối máy in với router cũ để kiểm tra.

 

Trường hợp 2. Nếu bạn muốn kết nối không dây máy in, hãy tìm tên Wi-Fi của Deco trên máy in, sau đó nhập mật mã không dây để kết nối. Nếu bạn không chắc chắn về cách thực hiện, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất máy in của bạn.

Nếu máy in không kết nối được với Wi-Fi của Deco, hãy tham khảo liên kết để khắc phục sự cố.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.