Tính năng LED của Deco

Hỗ trợ thêm
Updated 11-25-2022 09:41:49 AM 160545
This Article Applies to: 

Có hai cách để điều khiển đèn LED trên Deco và bạn có thể thực hiện việc này thông qua ứng dụng Deco hoặc Amazon Alexa.

Trường hợp 1. Thông qua ứng dụng Deco.

Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng Deco và chạm vào Khác > Điều khiển đèn LED.

 

Bước 2. Tắt tính năng LED thì đèn LED trên Deco sẽ tắt.

Nếu bạn chỉ muốn tắt đèn LED trong một khoảng thời gian nhất định, vui lòng bật tắt đèn LED và bật Khoảng thời gian tắt đèn LED, sau đó đặt khoảng thời gian bạn muốn tắt đèn LED.

Nhấn Lưu để lưu cài đặt.

Trường hợp 2. Thông qua Amazon Alexa.

Nếu bạn muốn điều khiển đèn LED thông qua Alexa, vui lòng tham khảo liên kết để bật TP-Link Router Skill trong ứng dụng Alexa, sau đó, bạn có thể điều khiển đèn LED trên Deco bằng các lệnh cụ thể (Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo liên kết).

 

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, bạn nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ của TP-Link.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.