Nếu tôi quên mật mã của ID TP-Link hoặc tài khoản bị khóa?

Khi bạn cài đặt
Updated 04-19-2022 09:07:31 AM 714145
This Article Applies to: 

Nếu bạn quên mật mã của ID TP-LINK hoặc tài khoản bị khóa, vui lòng tham khảo các bước dưới đây để đặt lại mật mã của bạn.

Bước 1: Trên trang Đăng nhập, nhấp vào Quên mật mã (Forgot Password).

  

Nếu bạn đã đăng nhập vào ứng dụng Deco nhưng quên mật mã, để tạo mật mã mới, vui lòng đăng xuất khỏi ứng dụng Deco trước.

Bước 2: Nhập tên người dùng ID TP-LINK (địa chỉ E-mail) của bạn, nhấp vào Gửi (Send)

 

Bước 3: Vào Hộp thư đến, tham khảo hướng dẫn đặt lại mật mã.

Lưu ý: Khi tạo mật mã mới, vui lòng nhập 6-32 ký tự, không bao gồm dấu cách.

INếu bạn không nhận được email khi đặt lại mật mã của tôi, vui lòng tham khảo tại đây để khắc phục sự cố.

Bước 4: Sau khi đặt lại mật mã thành công, quay lại ứng dụng Deco, nhấp vào “Đã đặt lại”, sau đó bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng Deco bằng mật mã mới của mình

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.