Làm thế nào để kiểm tra trạng thái mạng của bộ mở rộng sóng (logo mới)?

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 06-27-2022 10:17:17 AM 211915
This Article Applies to: 

Bạn có thể xem trạng thái Internet của bộ mở rộng sóng để kiểm tra xem bạn đã cài đặt thành công (các) mạng mở rộng hay chưa.

Làm theo các bước bên dưới, ở đây lấy RE305 làm minh chứng:

1. Đăng nhập trang quản lý web của bộ mở rộng sóng. Nếu bạn không biết cách thực hiện, hãy tham khảo Làm cách nào để đăng nhập vào trang quản lý web của bộ mở rộng sóng (logo mới)?

2. Vào Settings > Status để xem trạng thái Internet của bộ mở rộng sóng của bạn.

Bộ mở rộng sóng chạy bình thường.

Bộ mở rộng sóng không kết nối được với mạng máy chủ. Vui lòng đi tới Settings > Wireless > Connect to Network để kiểm tra mật mã của các mạng chủ.

 

Bộ mở rộng sóng được kết nối với mạng chủ, nhưng không có dữ liệu truyền. Vui lòng kiểm tra kết nối Internet của router của bạn.

 

Bộ mở rộng sóng được kết nối với router một cách bất thường. Vui lòng đi tới Settings > Network và thử cài đặt bộ mở rộng sóng của bạn để nhận địa chỉ IP tự động.

Nhấp vào biểu tượng của Internet / Router / Bộ mở rộng sóng / Máy khách để xem thông tin tương ứng.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.