Làm cách nào để chia sẽ dữ liệu trên thẻ nhớ thông qua ứng dụng tpMiFi

User Application Requirement
Updated 03-01-2017 05:59:58 AM 13344
This Article Applies to: 

Lưu ý: FAQ này hỗ trợ cho các thiết bị  M7300v1,M7300v2M7350v1M7350v2M7350v3.

 

1. Khởi chạy và đăng nhập ứng dụng tpMiFi bằng Username và Password mặc định là “admin”. Bạn sẽ thấy giao diện như bên dưới.

 

2. Chọn chia sẽ thẻ SD (SD Sharing), Bạn sẽ thấy giao diện như hình bên dưới. (Một số tập tin được thêm trong thẻ nhớ)

 

3. Ví dụ, ta chọn bài hát ‘Passenger – Let Her Go.mp3’ và phát nhạc. Bạn cũng có thể xem các tập tin khác nếu thiết bị di động của bạn có hỗ trợ định dạng.

 

Để biết thêm chi tiết về tính năng và cách cài đặt vui lòng truy cập trang Tải Về  để tham khảo hướng dẫn sử dụng cho thiết bị.

 

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States (English)?

Check products and services for your region.