Làm thế nào để cài đặt Mạng khách trên Archer MR200?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 08-02-2017 03:01:12 AM 22708
This Article Applies to: 

User's Application Scenario

Chức năng này cho phép bạn cung cấp truy cập Wi-Fi cho khách mà không tiết lộ mạng chính của bạn. Khi bạn có khách trong nhà, căn hộ hoặc nơi làm việc, bạn có thể tạo mạng khách cho họ. Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn mạng khách để đảm bảo an ninh mạng, sự riêng tư và trôi chảy.

How can I do that?

Vui lòng làm theo các bước sau:

     1. Đăng nhập vào trang giao diện quản lý cài đặt của thiết bị. Vui lòng tham khảo  How to log into the web-based management interface of Archer MR200?

     2. Vào mục Advanced > Guest Network. Tìm phần Wireless.

     3. Tạo mạng khách cho băng tần 2.4GHz, 5GHz theo nhu cầu của bạn.

1) Kích hoạt cả 2 băng tần mạng không dây 2.4GHz, 5GHz.

Lưu ý: Mạng khách và chức năng WDS không thể kích hoạt cùng một thời điểm. Nếu bạn đang kích hoạt chức năng WDS, vui lòng vô hiệu hóa bằng cách vào mục Advanced >Wireless > Advanced Settings.

2) Thiết lập SSID(tên) cho Mạng khách. Không chọn Ẩn SSID trừ khi bạn muốn khách của mình nhập SSID cho truy cập mạng riêng.

3) Đặt Security chế độ WPA/WPA2 Personal (recommended), giữ nguyên mặc định Version và giá trị Encryption, và tùy chỉnh mật khẩu riêng của bạn.

4) Nhấn Save. Bây giờ, khách của bạn có thể truy cập mạng khách của bạn bằng SSID và mật khẩu mà bạn đặt!

Lưu ý: Để xem thông tin mạng khách, đến mục Advanced > Status và định vị phần Guest Network.

Vui lòng tiếp tục, nếu bạn muốn tùy chỉnh các tùy chọn mạng khách, và đừng quên nhấn Save.

Allow guests to see each other(Cho phép các thiết bị trong mạng khách có thể nhìn thấy nhau)

Đánh dấu vào ô nếu bạn muốn cho phép các máy khách không dây trên mạng khách của mình kết nối với các thiết bị được kết nối với cổng LAN hoặc mạng chính của router thông qua các giao thức như mạng lân cận, Samba, Ping và FTP.

Allow guests to access my local network(Cho phép mạng khách truy cập mạng nội bộ của bạn)

Đánh dấu vào ô nếu bạn muốn cho phép các máy khách không dây trên mạng khách của mình kết nối với các thiết bị được kết nối với cổng LAN hoặc mạng chính của router thông qua các giao thức như mạng lân cận, Samba, Ping và FTP.

Enable guest network bandwidth controlq(Kích hoạt chức năng Kiểm soát băng thông mạng khách)

Đánh dấu vào ô nếu bạn muốn chỉ định băng thông vào và ra nhỏ nhất và lớn nhất cho mạng khách. Lựa chọn này chỉ có hiệu lực khi chức năng Kiểm soát băng thông đã được kích hoạt trên trang Advanced Bandwidth Control.

Vui lòng tham khảo link sau:  How to set up Bandwidth Control of Archer MR200?

Tìm hiểu thêm chi tiết từng chức năng và cấu hình, vui lòng truy cập Download Center để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.