Làm thế nào để thiết lập chức năng giới hạn địa chỉ của Archer MR200?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-31-2017 09:22:26 AM 32285
This Article Applies to: 

Bạn có thể xem và thêm một địa chỉ dành riêng cho một khách hàng. Khi bạn chỉ định một địa chỉ IP cho một thiết bị trên mạng LAN, thiết bị đó sẽ luôn nhận được cùng một địa chỉ IP mỗi khi nó truy cập vào máy chủ DHCP. Nếu có một số thiết bị trong mạng LAN yêu cầu địa chỉ IP vĩnh viễn, hãy cấu hình chức năng giới hạn địa chỉ trên router cho mục đích này.  

Thực hiện theo các bước dưới đây.

1. Vui lòng tham khảo Làm  How to log into the web-based management interface of Archer MR200?
2. Vào trang Advanced > Network > LAN Settings.

3. Cuộn xuống để xác định vị trí bảng Address Reservation và nhấn chọn Add để thêm mục nhập đặt địa chỉ cho thiết bị của bạn.

4. Nhập địa chỉ MAC của thiết bị mà bạn muốn đặt lại địa chỉ IP.

5. Chỉ định địa chỉ IP sẽ được giữ bởi router.

6. Kiểm tra Enable this entry này và nhấn chọn OK để làm cho các cài đặt có hiệu quả.

Tìm hiểu thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng truy cập Download Center để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.