Làm thế nào để cài đặt lọc địa chỉ MAC của Archer MR200?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 08-01-2017 09:12:28 AM 18951
This Article Applies to: 

Trường hợp ứng dụng người dùng

Ngăn chặn người dùng trái phép từ việc truy cập vào mạng không dây của tôi bằng cách sử dụng địa chỉ MAC không dây của thiết bị mạng.

Ví dụ,Tôi có  một máy tính kết nối với mạng không dây của tôi.Bây giờ,thiết bị ẩn(kẻ đột nhập) cũng đang sử dụng mạng không dây của tôi làm ảnh hưởng tốc độ mạng internet của tôi.Tôi muốn kiểm soát mạng không dây của tôi với các khả năng sau:

  • Máy tính của tôi luôn luôn cho phép truy cập vào mạng không dây
  • Thiết bị ẩn không được phép truy cập vào mạng không dây.
  • Tôi không phải luôn thay đổi mật khẩu không dây của tôi thường xuyên.

Làm sao tôi có thể thao tác được ?

Làm theo các bước dưới dây:

1.Vui lòng tham khảo  How to log into the web-based management interface of Archer MR200?

2.Vào Advanced > Wireless > MAC Filtering  và kích hoạt tính năng lọc địa chỉ MAC không dây.

3.Chọn  một trong hai quy tắc lọc và nhấn Save .Ở đây chúng ta chọn  Allow wireless access only from the devices in the list below và sau đó nhấn Save.

4.Nhấn Add dưới danh sách các thiết bị và thêm thiết bị vào danh sách.

5.Nhập MAC Addres( Bạn có thể sao chép và dán MAC Address từ danh sách Devices Online nếu thiết bị được kết nối tới mạng không dây của bạn.

6.Đưa ra mô tả vào mục nhập ở đây.

7.Chọn ô dánh dấu Enable this Entry.và nhấn OK để lưu lại cài đặt.

Bây giờ Lọc MAC đã được thực hiện để bảo vệ mạng không dây của bạn.

Tìm hiểu thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng truy cập Download Center để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.