Làm thế nào để sử dụng chức năng WDS của Archer C9, C50_V2 để mở rộng mạng không dây ?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-25-2017 09:46:41 AM 306617
This Article Applies to: 
Ví dụ về yêu cầu của người dùng
 
Nhà tôi có diện tích lớn. Phạm vi phủ sóng mạng không dây của router mà tôi đang sử dụng (router gốc) bị giới hạn. Tôi muốn sử dụng một router mở rộng để mở rộng mạng không dây của bộ định tuyến gốc.  
 
Lưu ý:
• Chức năng WDS chỉ yêu cầu cấu hình trên router mở rộng;
• Chức năng WDS có thể được kích hoạt với tần số 2.4GHz hoặc 5GHz cho router băng tần kép.
 
Chúng tôi sử dụng chức năng WDS ở tần số 2.4GHz làm ví dụ.
 
1. Truy cập http://tplinkwifi.net, và đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu bạn đặt cho router. Nếu bạn không biết cách đăng nhập, vui lòng tham khảo Log in to the web management interface.
 
2. Khảo sát các SSID được bắc cầu:
1) Vào Advanced > System Tools > System Parameters và tải 2.4GHz Wireless và nhấn chọn Enable WDS Bridging;
 
Lưu ý: Nếu không có WDS có nghĩa là router của bạn có thể đang sử dụng một phần mềm khác, hãy nhấn chọn here.
 
 
2) Nhấn chọn Survey, định vị SSID của router gốc và nhấn chọn Choose (Dưới đây là ví dụ về TPLINK_2512);
3) Nếu router gốc có mật khẩu không dây, bạn nên nhập mật khẩu không dây của router gốc;
4) Nhấn chọn Save.
3. Vô hiệu hoá DHCP:
1) Vào Network > DHCP Server;
2) Bỏ chọn Enable DHCP Server và nhấn Save . Xin đừng khởi động lại router.
 

 

4. Cấu hình địa chỉ IP của router:   

Vào Advanced > Network > LAN, cấu hình địa chỉ IP của router mở rộng để được trong cùng một subnet với router gốc; (Ví dụ: địa chỉ IP của router gốc là 192.168.0.1, địa chỉ IP của bộ định tuyến mở rộng có thể là 192.168.0.2 ~ 192.168.0.254. Chúng tôi lấy ví dụ 192.168.0.2).

Nhấn chọn Save.

Lưu ý: Đăng nhập vào trang quản lý web một lần nữa nếu địa chỉ IP của router bị thay đổi.  

Bây giờ bạn có thể vào Advanced > Status > Wireless để kiểm tra trạng thái WDS. Khi trạng thái WDS đang chạy, có nghĩa là chức năng WDS được xây dựng thành công. Bạn cũng có thể thực hiện một kiểm tra đơn giản bằng lệnh Ping. Nếu tiến trình ping thành công (nghĩa là WDS thực hiện đúng), bạn sẽ thấy màn hình tương tự như dưới đây: (trong ví dụ này, 192.168.1.1 là địa chỉ IP của bộ định tuyến gốc)

Vui lòng tham khảo How to Use the Ping Command

IMG_256

 

Tìm hiểu thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng truy cập Download Center để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.