Tải về cho UE306 V2

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V2

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Tài Liệu

Driver

UE306(UN)_V2_Driver_Win10

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-04-21 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 73.23 KB
Hệ Điều Hành: win10 32bit

1. For UE306(UN) 2.0
2. For win10 32bit.

UE306(UN)_V2_Driver_Mac 12 and above

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-04-21 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 1.93 MB
Hệ Điều Hành: macOS_12_above

1. For UE306(UN) 2.0
2. For macOS_12_above.

UE306(UN)_V2_Driver_Mac 11.3-11.6

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-04-21 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 1.32 MB
Hệ Điều Hành: macOS_11.3_to11.6

1. For UE306(UN) 2.0.
2. For macOS_11.3 to 11.6.

UE306(UN)_V2_Driver_Mac 10.9-10.15

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-04-20 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 3.15 MB
Hệ Điều Hành: macOS_10.9_to_10.15

1. For UE306(UN) 2.0
2. For macOS_10.9 to 10.15.

UE306(UN)_V2_Driver_Windows_20230202

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-03-01 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 36.84 MB
Hệ Điều Hành: win11/win10(64 bit)/win8/win8.1/win7

1. For UE306(UN) 2.0
2. For win7/win8/win8.1/win10(64bit)/win11

From United States?

Get products, events and services for your region.