Tải về cho TL-PS110U V2

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V2

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

Tiện Ích

TL-PS110U Management Utility

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-03-01 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 2.93 MB
Hệ Điều Hành: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10

Câu hỏi thường gặp

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

  • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
  • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
    Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link
  • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
  • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
  • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
  • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

TL-PS110U(UN)_V2

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-09-04 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 355.20 KB

TL-PS110U_V2_100706

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2010-07-06 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 278.811 KB

Modifications and Bug Fixes:

  1. Fix a bug that the DHCP function doesn´t work in previous firmware version.
  2. TL-PS110U V2 use power input 5VDC/2A.

Notes:

For TL-PS110U V2

Sử dụng Firmware của bên thứ 3 trên sản phầm TP-Link

Một số firmware chính thức của các sản phẩm TP-LINK có thể được thay thế bằng firmware của bên thứ ba chẳng hạn như DD-WRT. TP-LINK không cung cấp vấn đề hỗ trợ kĩ thuật và đảm bảo hiệu năng cũng như tính ổn định của firmware bên thứ ba. Khi sản phẩm bị hư hại do sử dụng firmware của bên thứ 3 thì chế độ bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu.

 

From United States?

Get products, events and services for your region.