AI-Driven Mesh

WiFi Thông Minh Cho Trải Nghiệm Tuyệt Vời

Wi-Fi Lý Tưởng Duy Nhất cho Nhà Bạn

Mesh truyền thống cung cấp trải nghiệm phát trực tuyến không bị gián đoạn khi bạn di chuyển khắp vùng phủ sóng của mình. Tuy nhiên, điều kiện mạng của bạn vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác trong môi trường thực, chẳng hạn như vị trí đặt router, một số bức tường dày hoặc thậm chí là lò vi sóng. Được trang bị Công nghệ Mesh do AI điều khiển, Deco tự động học môi trường mạng, chất lượng máy khách và hành vi của người dùng trong nhà bạn. Với các thuật toán phức tạp, đa tầng, Deco tùy chỉnh một giải pháp Wi-Fi Mesh lý tưởng duy nhất cho ngôi nhà của bạn.

AI-Driven
Mesh

 •  

  Xác Định Môi Trường Wi-Fi

 •  

  Khả Năng Tự Học

 •  

  Tùy chỉnh Wi-Fi Lý Tưởng

Chuyển Vùng-AI: Luôn Học Hỏi

Là một bản nâng cấp thông minh cho chuyển vùng thông thường, Chuyển vùng-AI luôn theo dõi chặt chẽ cường độ tín hiệu của thiết bị của bạn. Sau khi tự tìm hiểu các điều kiện mạng thực tế ảnh hưởng đến hiệu suất Wi-Fi của bạn, Chuyển Vùng-AI giúp thiết bị của bạn liên tục chuyển sang nguồn khác khi cần thiết để liên tục tạo kết nối tối ưu.

 • AI-Driven Mesh

 • Router + Bộ Mở Rộng Sóng

Kết Nối Tối Ưu với Deco

Chuyển vùng-AI hướng dẫn các kết nối thiết bị của bạn đến Deco tối ưu theo điều kiện tải của từng nút để sử dụng hiệu quả băng thông mạng của bạn.

Chuyển Vùng Hoàn Hảo Đúng Thời Gian

Chuyển vùng-AI, học và ghi lại thói quen chuyển vùng của thiết bị của bạn từ trải nghiệm và gửi lời mời chuyển vùng đúng thời gian khi thiết bị có nhiều khả năng chấp nhận chúng nhất. Điều này cải thiện đáng kể hiệu quả chuyển vùng tổng thể.

Giải Pháp Mesh Tùy Chỉnh

Mạng Mesh được bắc cầu nội bộ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất Wi-Fi của bạn. AI-Driven Mesh cân nhắc toàn diện các yếu tố ảnh hưởng đến Wi-Fi của bạn, khi thiết lập mạng mesh. Những yếu tố này bao gồm số lượng nút mesh của bạn, loại sản phẩm và cách chúng kết nối với nhau. Sau khi phân tích tất cả những điều này, tùy chỉnh AI-Driven Mesh tạo ra giải pháp Wi-Fi mesh lý tưởng cho bạn.

* Tất cả thông tin được áp dụng trong thuật toán AI sẽ chỉ được lưu trữ nội bộ trong thiết bị Deco. Không thiết bị nào trong số chúng sẽ được tải lên cloud.

From United States?

Get products, events and services for your region.