วิธีติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ TP-Link โดยใช้พอร์ต TCP / IP มาตรฐานใน Windows Vista และ Windows 7

User Application Requirement
อัพเดทแล้ว09-20-2019 04:19:44 AM 155072
บทความนี้ใช้กับ: 

วิธีติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ TP-Link โดยใช้พอร์ต TCP / IP มาตรฐานใน Windows Vista และ Windows 7

https://www.tp-link.com/th/support/faq/239/

คุณเคยเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรงด้วยสาย USB หรือสายเคเบิลแบบขนานและติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ตอนนี้คุณต้องการใช้เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์เพื่อแบ่งปันเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่ายของคุณ คุณต้องเปลี่ยนพอร์ตเครื่องพิมพ์เป็นพอร์ต TCP / IP มาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 1 คลิก start -> control panel -> printers

ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาไอคอนเครื่องพิมพ์ที่คุณติดตั้งคลิกขวาเลือก properties

ขั้นตอนที่ 3 คลิก port -> add port -> standaedTCP / IP port -> new port -> next

ขั้นตอนที่ 4 ให้ใส่ IP ที่ ตั้งไว้บน printserver คลิก next

ขั้นตอนที่ 5 เลือก  Custom และคลิก settings…

ขั้นตอนที่ 6 เลือก LPR และLPR Setting ให้ใส่ lpr1 แล้วกด OK

ขั้นตอนที่ 7 คลิก next และ finish เพื่อเสร็จสิ้นตัวช่วยสร้าง

ขั้นตอนที่ 8 คลิก close และ apply

ตอนนี้พอร์ตเครื่องพิมพ์ได้ถูกสร้างขึ้น

คำถามที่พบบ่อยนี้มีประโยชน์หรือไม่?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.