วิธีกำหนดค่าการจองที่อยู่ด้วย Deco?

When You Set Up
Updated 10-11-2019 07:58:13 AM 102828
This Article Applies to: 

วิธีกำหนดค่าการจองที่อยู่ด้วย Deco?

การจองที่อยู่ถูกใช้เพื่อสำรองที่อยู่ IP แบบคงที่ไปยังอุปกรณ์client เฉพาะเพื่อให้อุปกรณ์ได้รับที่อยู่ IP เดียวกันเสมอเมื่อเชื่อมต่อกับ Deco ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจดจำและจัดการอุปกรณ์ client

ที่นี่เราใช้ Deco P7 เป็นตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 1 เปิดแอพ Deco แตะ“ More ” ที่มุมล่างขวาจากนั้นคลิกที่“ Advanced ”

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่  “Address Reservation”.

ขั้นตอนที่ 3 แตะ“Create” หรือไอคอน “Add” ที่มุมบนขวา

ขั้นตอน 4. เลือกอุปกรณ์จากนั้นคลิก “Done” เพื่อทำการกำหนดค่าให้เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 5 แตะรายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณจะสามารถเปลี่ยนที่อยู่ IP ที่กำหนดให้กับอุปกรณ์

หากคุณเปลี่ยนที่อยู่ IP โปรดคลิกที่ปุ่ม “Save” ที่มุมขวาบนเพื่อบันทึกการตั้งค่า

 

Related FAQs

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

Recommend Products

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.