วิธีกำหนดค่า Wi-Fi Schedules โดยใช้แอพ tpPLC (สมาร์ทโฟน)

Configuration Guide
Updated 10-11-2019 07:41:54 AM 28275
This Article Applies to: 

วิธีกำหนดค่า Wi-Fi Schedules โดยใช้แอพ tpPLC (สมาร์ทโฟน)

ขั้นตอนที่ 1:   เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ของคุณผ่านไร้สาย

* หมายเหตุ: อะแดปเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้สิ่งนี้ทำงานได้

ขั้นตอนที่ 2:   เปิดแอป tpPLC

ขั้นตอนที่ 3:แตะที่อะแดปเตอร์Wireless Powerline และเลือก Wi-Fi Setting

 

 

 ขั้นตอนที่ 4:เลือก Wi-Fi Schedules

ขั้นตอนที่ 5:เปิด Wi-Fi Scheduler และคลิก Add เพื่อเพิ่มกำหนดการ

   

Get to know more details of each function and configuration please go to Download Center to download the manual of your product.

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.