ขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์ บน the tpPLC App (Smartphone)?

Configuration Guide
Updated 10-11-2019 07:31:53 AM 69668
This Article Applies to: 

ขั้นตอนการเพิ่มอุปกรณ์ บน the tpPLC App (Smartphone)?

 

https://www.tp-link.com/th/support/faq/1690/

ขั้นตอนที่ 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่าน wireless บนมือถือ

หมายเหตุ อุปกรณ์ต้องสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

ขั้นตอนที่ 2 เปิด tpPLC APP

https://static.tp-link.com/image002_1491534013517x.png

ขั้นตอนที่ 3 กด ที่ปุ่ม .เพื่อเพิ่มอุกรณ์

ขั้นตอนที่ 4 กรอกKey อุปกรณ์เพื่อเพิ่ม

หมายเหตุ : สามารถดู Keys ได้ที่ด้านหลังขออุปกรณ์ TP-Link

ขั้นตอนที่ 5 คลิก Save.

 

Is this faq useful?

Your feedback helps improve this site.

From United States?

Get products, events and services for your region.